Administratiekantoor

Bakker

Maastricht

Nieuws

17-06-2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een alternatief uitgewerkt voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de Beschikking geen loonheffingen (BGL)

 

Hij stelt voor om – vanaf 1 januari 2016 – te gaan werken met voorbeeldcontracten tussen opdrachtgever en zzp’er, per sector en in individuele situaties. Keurt de Belastingdienst de overeenkomst goed, dan is de opdrachtgever gevrijwaard en hoeft hij geen loonheffingen af te dragen. Voorwaarde is uiteraard wel dat er daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gewerkt. Is dit niet het geval, dan kan de opdrachtgever een correctieverplichting of naheffingsaanslag krijgen.

De staatssecretaris stelt voor dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of opdrachtnemers – per bedrijfssector – overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen dat voor hun specifieke situatie doen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben hier een vrije keus. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten, uitsluitend op de elementen die van belang zijn om vast te stellen of de opdrachtgever loonheffing moet inhouden. De Belastingdienst geeft géén oordeel af over de fiscale kwalificatie van de inkomsten voor de opdrachtnemer. Partijen kunnen aan de beslissing van de Belastingdienst zekerheid ontlenen, mits daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gehandeld. Blijkt later bij controle of anderszins dat dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever een naheffingsaanslag – met boete – worden opgelegd. De Belastingdienst maakt de (geanonimiseerde) overeenkomsten zoveel mogelijk openbaar zodat deze ook door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De dienst maakt zelf ook enkele voorbeeldovereenkomsten.

Als opdrachtgever en opdrachtnemer een (voorbeeld)overeenkomst ondertekenen waarvan de Belastingdienst heeft geoordeeld dat inhouding van loonheffing niet aan de orde is, dan zijn de fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelde en thuiswerkers niet van toepassing. Die uitsluiting moet in de overeenkomst worden opgenomen. De opdrachtnemer weet dan dat hij achteraf geen aanspraak kan maken op een uitkering ingevolge de werknemersverzekeringen en de opdrachtgever dat bij hem geen loonheffingen kan worden nageheven.

 

Kabinet wil alleen lage btw voor dagelijkse boodschappen

Het kabinet wil voor de meeste producten het lage btw-tarief van 6 procent afschaffen. Volgens bronnen in Den Haag is dat een van de plannen voor de herziening van de belastingen die het kabinet op 17 juni 2015 aan de oppositie wil voorleggen. 

Alleen voor primaire levensbehoeften zou het tarief van 6 procent in stand blijven. Voor de rest van de producten vindt de coalitie dat 21 procent btw moet worden betaald. Gedacht kan onder meer worden aan de kapper, fietsreparaties, kaartjes voor sportwedstrijden en museumbezoeken en boeken en tijdschriften. De verhoging zou zo'n 5 miljard euro moeten opbrengen en met datzelfde bedrag zou de inkomstenbelasting worden verlaagd. Het kabinet wil arbeid goedkoper maken.

 

12-12-2014

Pas op voor aanbod nepregistratie

Ondernemers worden momenteel benaderd met een aanbod om hun BTW-nummers op Europees niveau te laten registreren. Daar hangt een fors prijskaartje aan van enkele honderden euro’s. Dit betreft echter een nepregistratie, aldus de Belastingdienst. Alleen belastingdiensten registreren en geven BTW-nummers af. De BTW-nummers worden automatisch op Europees niveau geregistreerd. U hoeft dus niet uw BTW-nummer ergens anders dan bij een belastingdienst te registeren, sterker nog: dat werkt fraude in de hand.

Veranderingen kindregelingen

Vanaf 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kingebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen verdwijnen of gaan op in andere regelingen.

De kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting wijzigt niet.

Wat wijzigt in het kindgebonden budget (KGB)?

Het KGB is een financiële tegemoetkoming voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Per januari wijzigt het volgende:

-       Een alleenstaande ouder krijgt per januari 2015 een extra KGB. De inkomensgrens van het KGB stijgt, hierdoor komen meer alleenstaande ouders voor het KGB in aanmerking. De stijging van het KGB voor het eerste kind is €15,- en voor het tweede kind is dit €255,- per jaar.

-       Voor de alleenstaande ouder in bijstand geldt een overgangsregeling tot 2016.

-       Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 18 jaar maakt per 1 augustus 2015 deel uit van het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.

Wat wijzigt in de kinderbijslag?

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders met kinderen en geldt tot de 18 jarige leeftijd van het kind. Per januari wijzigt het volgende:

-       De hoogte van de kinderbijslag wordt in 2014 en 2015 niet aangepast aan de prijsindex, de eerste aanpassing vindt plaats in 2016.

-       De toets op het inkomen van kinderen tot 16 jaar vervalt.

-       De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen gaat per 1 januari 2015 op in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen twee keer de kinderbijslag.

De overige regelingen als bijvoorbeeld de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, het ouderschapsverlof en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen vervallen per januari 2015.

U kunt nagaan in de tool veranderingen kindregelingen wat er precies voor u verandert: http://www.kindregeling.nl/

 

28-11-2014

Ingrijpende wettelijke wijzigingen komen er aan bij:

Het AANNEMEN VAN PERSONEEL en het ONTSLAAN VAN PERSONEEL:

-        Geen proeftijd bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter

-        Geen concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

-         Een verplichte aanzegging bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden of langer op straffe van een maandsalaris

En per 1 juli 2015 volgen nog meer veranderingen in het Ontslagrecht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belastingaanslag 2014 waarschijnlijk hoger dan verwacht

Sinds 1 januari 2014 is een aantal belastingregels veranderd. De kans is groot dat u daardoor over 2014 meer belasting moet betalen dan u verwacht, of minder terugkrijgt.

De bijbetaling of lagere teruggaaf is het gevolg van het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014 worden verwerkt. De bijbetaling of lagere teruggaaf betreft alleen het jaar 2014. Per 1 januari 2015 zijn de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen wel aangepast.

Geldt voor u het volgende?

 • U had in 2014 een of meer van de volgende inkomsten:
  • loon
  • uitkering
  • winst uit onderneming
  • resultaat uit overig werk
 • Deze inkomsten waren in totaal hoger dan € 20.000.

Dan hebt u in 2014 vermoedelijk te weinig belasting betaald.

De bijbetaling of lagere teruggaaf IB 2014 varieert van enkele tientjes per belastingplichtige bij modale inkomens en enkele honderden euro's bij belastingplichtigen met een inkomen van 2x modaal. Met name als u dit jaar een bonus, eindejaarsuitkering of tantieme ontvangt, kunt u met bijbetaling of lagere teruggaaf te maken krijgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 maanden extra voor betalen aanslag inkomstenbelasting 2014

Iedereen die volgend jaar een aanslag inkomstenbelasting over 2014 moet betalen, krijgt daar 4 maanden extra de tijd voor.

De 4 maanden komen boven op de gebruikelijke betalingstermijn van 6 weken. Over deze periode hoeft u geen invorderingsrente te betalen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schenkingsvrijstelling voor een woning stopt!

Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Als u nog gebruik wilt maken van deze tijdelijke vrijstelling, dan moet u dat doen vóór 1 januari 2015.

De tijdelijke vrijstelling geldt voor iedereen. Dat betekent dat iedereen van een familielid of van iemand anders belastingvrij maximaal € 100.000 mag ontvangen. U mag gebruikmaken van de vrijstelling als u aan de voorwaarden voldoet.

Administratie Kantoor Bakker
  • Contact

   Glacisweg 50A
   6212 BP Maastricht
   043 - 356 03 93

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    
  • Openingstijden

   Ma – Do :     08:30 - 17:00
   Vrij            :     08:30 - 16:00